Kohtuasi C-174/20 P: STADA Arzneimittel AG 24. aprillil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. veebruari 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-487/18: STADA Arzneimittel versus EUIPO