Oznámenie podnikom, ktoré v roku 2021 plánujú uvádzať fluórované uhľovodíky vo veľkých množstvách na trh Európskej únie2020/C 40/09