Avviż lill-impriżi li beħsiebhom jintroduċu fis-suq l-idrofluworokarburi bl-ingrossa fl-Unjoni Ewropea fl-20212020/C 40/09