Pranešimas įmonėms, ketinančioms 2021 m. Europos Sąjungos rinkai pateikti pilstomų hidrofluorangliavandenilių2020/C 40/09