Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/655 на Комисията от 15 април 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Saucisson de l'Ardèche (ЗГУ)]$