Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7868 – Tönnies/Tican) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)