Обща Позиция 2006/362/ОВППС на Съвета от 18 май 2006 година за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус PROPCELEX