TITJUR Решение на Съда (пети състав) от 7 май 1987 г. # NTN Toyo Bearing Company Limited и други срещу Съвет на Европейските общности. # Иск за отмяна - Антидъмпингови мита. # Дело 240/84. NTN Toyo Bearing и др./Съвет