Заключение на генералния адвокат Warner представено на12 юни 1979 г.