KIRJALLINEN KYSYMYS E-3328/03 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Tärkeän yhteisen eurooppalaisen historiallisen muistomerkin vankileiri Stammlager X B Sandbostelin tahallinen laiminlyöminen.