Kommissionens förordning (EEG) nr 1771/79 av den 10 augusti 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 467/67/EEG om fastställande av omräkningskurser, bearbetningskostnader och värdet av biprodukter från de olika stegen vid bearbetning av ris