Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1771/79 ta’ l-10 ta’Awissu 1979 li jemenda r-Regolament Nru 467/67/KEE li jiffissa r-rati ta’ konverżjoni, l-ispejjeż ta’ l-ipproċessar u l-valur tal-prodotti derivati għall-istadji varji ta’ l-ipproċessar tar-ross