Komisijas Regula (EEK) Nr. 1771/79 (1979. gada 10. augusts), ar ko groza Regulu Nr. 467/67/EEK, ar kuru nosaka konversijas likmes, apstrādes izmaksas un blakusproduktu vērtību dažādos rīsu apstrādes posmos