Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 16 юни 2000 г.