Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - Приложение VII:Списък по член 20 на Протокола : Преходни мерки, Румъния - 5.Земеделие - Б.Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - II.Фитосанитарно законодателство