Дело T-81/15: Решение на Общия съд от 13 април 2016 г. — Facchinello/EUIPO — Olimpia Splendid (Synthesis) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „Synthesis“ — Липса на реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)