Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9829 — Aon/Willis Towers Watson) (Text s významem pro EHP) 2020/C 398/15