Решение на Съда (шести състав) от 24 февруари 1994 г.