Определение на Общия съд (девети състав) от 15 март 2016 г.