Spørgsmål nr. 46 af BLANEY (H-0499/92) til Kommissionen: Rygter omkring Maastricht-Traktaten