Известие до производителите и вносителите на флуоровъглеводороди и до новите предприятия, които възнамеряват да пускат флуоровъглеводороди в насипно състояние на пазара в Европейския съюз през 2017 г.