Заключение на генералния адвокат Elmer представено на9 юли 1996 г.