Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Obveznosti glede primerne skrbnosti (raziskovalno mnenje)