Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Povinnost náležité péče (průzkumné stanovisko)