Kendelse afsagt af Domstolens Første Afdeling den 16. september 1997.