SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 812/2004