Дело C-120/20: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 3 март 2020 г. — Koleje Mazowieckie/Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa, понастоящем Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.