Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1175 z dne 7. avgusta 2020 o dovoljenju za L-cistein hidroklorid monohidrat, pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli KCCM 80180 in Escherichia coli KCCM 80181, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP)