Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1175 (2020. gada 7. augusts) par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas producēts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80180 un Escherichia coli KCCM 80181, lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (Dokuments attiecas uz EEZ)