Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1175 на Комисията от 7 август 2020 година за разрешаване на употребата на L-цистеинхидрохлорид монохидрат, получен чрез ферментация с Escherichia coli KCCM 80180 и Escherichia coli KCCM 80181, като фуражна добавка за всички видове животни (текст от значение за ЕИП)