Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/2000 от 2 октомври 2000 година за изменение на приложение ХХI (Статистика) към Споразумението за ЕИП$