2019 m. birželio 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/1113 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) ES misijos pajėgų vado skyrimo (EUTM RCA/1/2019), klaidų ištaisymas (OL L 176, 2019 7 1)