SKRIFTLIG FRÅGA E-2328/00 från Nicholas Clegg (ELDR) till kommissionen. Elchocksbehandling.