TITJUR Решение на Съда от 25 октомври 1983 г. # Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 107/82. AEG-Telefunken/Комисия