Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/96 z dnia 26 kwietnia 1996 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG