Az EGT-Vegyesbizottság 29/96 határozata (1996. április 26.) az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról