Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 29/96 af den 26. april 1996 om ændring af bilag XVIII (Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder) til EØS-aftalen