Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада, което заменя Временното споразумение относно обогатяването, повторното преработване и последващото съхранение на ядрени материали в Общността, съставляващо приложение В към Споразумението под формата на размяна на писма от 16 януари 1978 година между Евратом и правителството на Канада PROPCELEX