Начин на определяне на съдията, заместващ възпрепятстван да изпълнява функциите си съдия