Решение на Съда (трети състав) от 16 октомври 2003 г.