Регламент (EИО) № 3939/88 на Комисията от 16 декември 1988 година за изменeние на Регламент (EИО) № 2580/88 относно определяне на правилата за промени в списъка на сортовете ориз, предвиден в приложение Б към Регламент (EИО) № 3878/87 на Съвета PROPCELEX