Заключение на генералния адвокат Reischl представено на2 февруари 1977 г.