Регламент (ЕИО) № 1797/86 на Съвета от 9 юни 1986 година относно премахване на определени пощенски такси за митническо представяне PROPCELEX