Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на16 декември 1999 г.