Дело T-59/16 P: Жалба, подадена на 13 февруари 2016 г. от Carlo De Nicola срещу решението, постановено на 18 декември 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-9/14, De Nicola/Европейска централна банка