Регламент (ЕО) № 576/2006 на Комисията от 7 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ PROPCELEX