Дело F-57/15: Определение на Съда на публичната служба от 28 юни 2016 г. — Loquerie/Комисия