2004/915/EF: Kommissionens beslutning af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger til tredjelande (meddelt under nummer K(2004) 5271)EØS-relevant tekst.