Cinneadh (AE) 2020/1580 ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2020 lena leasaítear Cinneadh (AE) 2020/721 ionas go n‐áirítear an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh in Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta le linn an 75ú seisiún den Choiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí agus an 102ú seisiún den Choiste Muir-Shábháilteachta i dtaca le formheas chiorclán MSC-MEPC.5 i dtaca le Samhail-Chomhaontú maidir le húdarú Eagraíochtaí Aitheanta a ghníomhaíonn thar ceann an Chórais Riaracháin