Klimato politikos GD (CLIMA) — Pranešimas apie konkursą vyriausiojo patarėjo pareigoms (AD 14 kategorija) (Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis) — COM/2011/10308